Het Frisse Blik Festival is weer voorbij.
Bedankt voor je bezoek!
element
element
element
element
element
element

Buurtdiensten

Sector/branche:
Gezondheidszorg

Aantal medewerkers:
5.000

Contactgegevens:
Maikel van Baardewijk
m.vanBaardewijk@buurtdiensten.nl

Onze vacatures:

Kijk op onze website voor de actuele vacatures.

Buurtdiensten is een landelijke thuiszorgorganisatie die kleinschalig werkt. De medewerkers van Buurtdiensten bieden ondersteuning aan cliënten die niet meer in staat zijn hun huishoudelijke taken uit te voeren. Het gaat hier met name om oudere mensen, maar er zijn ook gezinnen die door omstandigheden voor kortere of langere periode ondersteuning nodig hebben.
Omdat het bevorderen van zelfredzaamheid belangrijk is kijken de medewerkers samen met de cliënt naar wat mensen zelf kunnen. Buurtdiensten werkt met zelfsturende teams van maximaal 12 medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de hulp aan de cliënten binnen het eigen team. Zij voeren zelf de intake uit, maken de planning, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en evalueren samen met de cliënt de geleverde ondersteuning.
De taken binnen het team rouleren en worden in onderling overleg verdeeld waarbij rekening wordt gehouden met ieders mogelijkheden en kwaliteiten. Besluiten worden samen genomen. De teams worden ondersteund door een regiocoördinator. Voor hulp of advies kan altijd een beroep gedaan worden op de regiocoördinator. De teams komen regelmatig bij elkaar voor een (digitaal) werkoverleg.

Er is een digitaal systeem (Buurtdienstenweb) waarin je je eigen uren bijhoudt en ook de cliënturen registreert. Op het kantoor in Almelo kun je onder meer terecht voor vragen rondom de registraties, indicaties en je salaris.

Buurtdiensten levert naast huishoudelijke hulp in een aantal gemeenten ook begeleiding.

Huishoudelijke hulp
Je levert alle vormen van huishoudelijke hulp bij de cliënt thuis. Je hebt vaste cliënten, speelt in op wat er nodig is, kijkt wat de cliënt zelf nog kan en zoekt samen met de cliënt en zijn / haar netwerk naar oplossingen.

Buurtdiensten Begeleiding
Je levert individuele begeleiding ter ondersteuning van het zelfstandig blijven functioneren van de cliënt. Je helpt overbelasting van de cliënt of mantelzorgers te voorkomen zodat de cliënt weer grip krijgt op het leven. De begeleiding bestaan b.v. uit het helpen van mensen bij het aangaan van sociale contacten of het krijgen van overzicht in hun (financiële) administratie.

Onze visie is "wij werken niet voor maar mét cliënten".

Terug naar line up

BuurtdienstenBuurtdienstenBuurtdienstenBuurtdienstenBuurtdiensten